เช่าโกดัง คลังสินค้า

Warehouse

เช่าโกดังคลังสินค้า

มีพื้นที่ให้เช่าทำโกดัง และคลังสินค้าขนาด 500 ถึง 10,000 ตารางเมตร