พื้นที่ติดป้ายโฆษณา

Billboard

พื้นที่ติดป้ายโฆษณา ริมถนนวิภาวดีรังสิต