คำถามที่พบบ่อย

1.คำถาม  :  อาคารจุฑามาศเป็นอาคารลักษณะอย่างไร ?

     คำตอบ :  เป็นอาคารสำนักงานให้เช่า 11 ชั้น และยังมีบริเวณพื้นที่อาคารสำนักให้เช่า สำนักงาน 2 ชั้น พื้นที่ 670 ตรม. และ สำนักงาน 1 ชั้น พื้นที่ 195 ตรม. และพื้นที่จอดรถ

 

2.คำถาม  :  อาคารจุฑามาศมีจุดเด่นอะไร ?

      คำตอบ  :  อาคารมีพื้นที่จอดรถ อยู่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้จุดกลับรถ การคมนาคมสะดวก และอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิเช่น โรงแรม Miracle Grand สถานที่หน่วยงานราชการต่างๆ สนามบินดอนเมือง เป็นต้น

 

3.คำถาม  :  ที่จอดรถจำนวนกี่คัน และถ้าเกินจำนวนที่กำหนดคิดราคาเท่าไร ?

     คำตอบ  :  100 ตรม. / 1 คัน (ตามพื้นที่ที่ลูกค้าเช้า) และถ้าเกินจำนวนที่กำหนด คิดราคาคันละ 2,000 / เดือน

 

4.คำถาม  :  จำนวนพื้นที่เช่าต่อตารางเมตรคิดราคาอย่างไร ?

     คำตอบ  :  อาคารจะคิดค่าเช่า / ตรม. ตามลักษณะของพื้นที่เช่า

 

5.คำถาม  :  ห้องน้ำคำนวณอยู่ในพื้นที่เช่าหรือไม่ ?

     คำตอบ  :  ห้องน้ำไม่รวมอยู่ในพื้นที่เช่า เป็นพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร

 

6.คำถาม  :  สัญญาเช่าอาคาร เป็นสัญญาเช่ากี่ปี ?

     คำตอบ  :  สัญญาเช่า 3 ปีขึ้นไป

 

7.คำถาม  :  ลักษณะพื้นที่เช่าของอาคารเป็นอย่างไร ?

     คำตอบ  :  เป็นลักษณะพื้นที่เช่า ตกแต่งแล้ว พร้อมอยู่

 

8.คำถาม  :  ระดับความสูงของแต่ละชั้นภายในอาคาร มีความสูงระดับเท่าไร ?

     คำตอบ  :  ชั้น 1 – 10 ความสูง 3 เมตร  และ ชั้น 11 ความสูง 3.5 เมตร

 

9.คำถาม  :  บริการส่วนกลางของอาคาร มีอะไรบ้าง ?

     คำตอบ  :  ไฟฟ้าแสงสว่าง , สุขา , การรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ส่วนกลาง รวมทั้งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและพื้นที่จอดรถ

 

10.คำถาม  :  การคำนวณคิดค่าน้ำ และ ค่าไฟ อาคารคิดอย่างไร ?

       คำตอบ  :  ค่าน้ำหน่วยละ 5 บาท / ตรม. และ ค่าไฟหน่วยละ 5.50 บาท / ตรม. (อาจมีเปลี่ยนแปลงตามการไฟฟ้า)

 

11.คำถาม  :  ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ – ระบายอากาศ และระบบประปา – สุขาภิบาล เป็นอย่างไร ?

       คำตอบ  :  ระบบไฟฟ้า

  • ระบบไฟฟ้ารับไฟแรงสูงจากการไฟฟ้ามาแปลงเป็นแรงต่ำจ่ายเข้าอาคารโดยตรง มีระบบไฟสำรอง (Gen)   
  • จ่ายให้กับระบบแสงสว่างส่วนกลาง ในกรณีไฟดับ

 

              ระบบปรับอากาศ

  • ระบบปรับอากาศ เป็น Air Package Water Cool แอร์น้ำยาระบายความร้อนด้วยน้ำ ชั้นละ 2 ตัว ซึ่งให้ความเย็นเพียงพอกับความต้องการ
  • ระบบระบายอากาศ เป็นแบบร่วมซึ้งใช้งาน 2 ตัว ระบายอากาศออกสู่ด้านบนชั้นดาดฟ้า

 

              ระบบประปา – สุขาภิบาล

  • ระบบประปา รับน้ำประปาจากการประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดิน และสูบน้ำด้วยปั๊มน้ำแรงสูงเพื่อเข้าสู่แทงเก็บน้ำดาดฟ้า จ่ายให้กับพื้นที่ใช้งานต่างๆ ของอาคาร
  • ระบบสุขาภิบาล มีด้วยกันทั้งหมด 11 ชั้น เป็นห้องน้ำรวมส่วนกลาง

12.คำถาม  :  ในกรณีที่เกิดอัคคีภัย ทางอาคารมีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างไร ?

       คำตอบ  :  ทางอาคารมีระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย หรือ Fire Alarm System จะทำงานจับกลุ่มควันไฟก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งทำงานควบคู่กับระบบเพลิง Fire Pump จะทำงานในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้